Przypominamy, że dziennik elektroniczny szkoły znajduje się tutaj!

 

Paczka świąteczna

Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości, jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem.

Seneka

            Rada Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. ks. Karola Wojtyły w Sławkowicach składa serdeczne podziękowania osobom, które wsparły akcję charytatywną „Paczka Świąteczna”, przynosząc długoterminowe produkty żywnościowe.

            Zgromadzone artykuły zostały przekazane Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Tomaszkowicach.

 

Dziękujemy za Wasze wsparcie.