Przypominamy, że dziennik elektroniczny szkoły znajduje się tutaj!

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 :

Jarosław Majka,
Katarzyna Palonek,
Monika Malarczyk,
Renata Woźniak,
Iwona Płoskonka,
Monika Strzyż
 
Wysokość składki: pierwsze dziecko wpłaca 30 zł, drugie dziecko 15 zł,
kolejne są zwolnione.