Przypominamy, że dziennik elektroniczny szkoły znajduje się tutaj!

 

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

 

13.09.2016r. zebranie

08.11.2016r. zebranie

13 / 20.12.2016r. zebranie-informacja o zagrożeniach

24.01.2017r. zebranie-koniec I semestru

28.03. 2017r. zebranie

16.05.2017r. zebranie-informacja o zagrożeniach

 

 

Kwota na ubezpieczenie - 38zł


Kwota na Komitet Rodzicielski - 30zł

 

II, III i kolejne dziecko zwolnione z opłat

 

 

 

Dofinansowanie do zakupu podręczników

Możliwości pozyskania dofinansowania na zakup podręczników na rok szkolny 2015/2016 dla:

1.  uczniów klasy III ( obecnie II ) – warunek: dochód netto do 574 zł na 1 osobę w rodzinie

2. uczniów klas: III, V i VI ( obecnie II, IV i V ) szkoły podstawowej oraz II i III ( obecnie I i II ) gimnazjum, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( tej grupy nie dotyczy kryterium dochodowe ).

Wnioski o uzyskanie dofinansowania proszę składać w szkołach.

 

WAŻNE:

1. Konieczne będą faktury za podręczniki ( lub rachunku imiennego ).

2. Dla uczniów klasy III ( bez orzeczenia o niepełnosprawności ) refundowany jest zakup tylko podręcznikównie ćwiczeń.

3. Faktury za podręczniki mogą być refundowane tylko 1 raz, nie można przedłożyć faktury jednocześnie w szkole i w GZOS w ramach stypendium szkolnego. Szkoła ma obowiązek zatrzymać    faktury w dokumentacji szkolnej dotyczącej Wyprawki.


 

"Archipelag Skarbów"

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Maciej Trafny z Pracowni Profilaktyki Zintegrowanej we współpracy z Dyrekcją szkoły i władzami Gminy Biskupice będzie realizować w bieżącym roku szkolnym program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” opracowany przez dr. psychologii Szymona Grzelaka. Dzięki temu Państwa dziecko będzie miało możliwość uczestnictwa w nowoczesnym i atrakcyjnym programie profilaktycznym, którego celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym i problemowym młodzieży, takim jak przemoc rówieśnicza oraz korzystanie z alkoholu i narkotyków. Ważnym celem programu jest również zachęcanie młodzieży do wstrzemięźliwości seksualnej. Zadaniem realizatorów programu jest motywowanie młodzieży do zdrowego stylu życia oraz umocnienie autorytetu rodziców i wychowawców. Jednym z elementów programu było spotkanie dla rodziców, które miało miejsce podczas styczniowych zebrań dla rodziców. Program „Archipelag Skarbów” od kilku lat znajduje się w banku programów rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (podległy pod MEN), a wyniki badań naukowych potwierdzają jego skuteczność. Program cieszy się powszechnie dobrą opinią wśród rodziców młodzieży, która w nim uczestniczyła. Jesteśmy przekonani, że także dla Państwa będzie on wsparciem we wskazywaniu dobrej drogi życia Waszemu dziecku. W razie pytań lub wątpliwości podajemy Państwu kontakt do przedstawiciela ekipy, która będzie realizować program w szkole Państwa dziecka (Maciej Trafny, tel. 508 256 824) oraz Ogólnopolskiego Centrum Programu Archipelag Skarbów (Agata Balcerzak, tel. 512 906 150). Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej: www.archipelagskarbow.eu . Z wyrazami szacunku 

W imieniu Dyrekcji Szkoły

Trener programu Archipelag Skarbów 

Maciej Trafny


 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

W dniu 22 maja 2014r. zostaną przeprowadzone ankiety:

- w klasach 2. "Moja szkoła"

- w klasach 3. "Mój dzień"

w ramach ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na przeprowadzenie ankiety bądź mają uwagi proszeni są o kontakt z Sekretariatem

Tel: +48 12 451 32 28