Przypominamy, że dziennik elektroniczny szkoły znajduje się tutaj!

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 :

Jarosław Majka,
Katarzyna Palonek,
Monika Malarczyk,
Renata Woźniak,
Iwona Płoskonka,
Monika Strzyż

Informacja jak należy dokonywać wpłat na komitet rodzicielski:

Prosimy o wpłacanie pieniędzy na Radę Rodziców podczas zebrań i dni otwartych  w szkole do skarbników trójek klasowych

Wysokość składki:

pierwsze dziecko wpłaca 30 zł, drugie dziecko 15 zł,kolejne są zwolnione.

- pieniądze te są przeznaczone na nagrody dla uczniów, zapomogi losowe, dofinansowanie wyjść klasowych dla uczniów, zakup sprzętu sportowego oraz inne wydarzenia ogólnoszkolne.