Przypominamy, że dziennik elektroniczny szkoły znajduje się tutaj!

 

13 października w naszej szkole był dniem demokratycznych wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Każdy gimnazjalista mógł oddać głos na jednego z 22 kandydatów. Największą liczbę głosów otrzymała Justyna Kocwa z 3B i tym samym została przewodniczącą SU na rok szkolny 2016/2017.

Dokładna informacja o składzie Rady Samorządu Uczniowskiego znajduje się w gablocie.