Przypominamy, że dziennik elektroniczny szkoły znajduje się tutaj!

 

Projekt "Kompetencje kluczowe"

 

PROJEKT "KOMPENETCJE KLUCZOWE"

 

finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 RozwójKształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzonych kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-2019

 
Od 18 września 2017 r. w szkole realizowany jest projekt unijny "Kompetencje kluczowe" w formie dodatkowych (bezpłatnych) zajęć dla uczniów szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych z zakresu przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.
 
Załącznik 1 - formularz rekrutacyjny
Załącznik 2 - SP Gimnazjum
Załącznik 3 - oświadczenie
Załącznik 4 - oświadczenie wizerunek
Załącznik 5 - deklaracja