Przypominamy, że dziennik elektroniczny szkoły znajduje się tutaj!

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi 04 września 2017 r. (godzina rozpoczęcia ustalona będzie w późniejszym terminie).

Informujemy, że wszystkie sprawy organizacyjne podane będą na pierwszym spotkaniu dla Rodziców już we wrześniu.  Jednocześnie informujemy, że podręczniki dla klas I - VI będą zakupione przez szkołę w ramach kontynuacji rządowego programu darmowych podręczników.