Przypominamy, że dziennik elektroniczny szkoły znajduje się tutaj!

 

Statut Szkoły 

Regulamin korzystania z placu zabaw i boiska sportowego 

Regulamin stroju codziennego
 

Regulamin dziennika elektronicznego

 

Regulamin imprezy turystycznej 

Procedura zwalniania z WF-u

 

Procedura zwalniania z drugiego języka obcego 

Procedura wydawania duplikatów świadectw