Przypominamy, że dziennik elektroniczny szkoły znajduje się tutaj!

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

 

31 października 2016

19 kwietnia 2017 (egzamin gimnazjalny)

20 kwietnia 2017 (egzamin gimnazjalny)

21 kwietnia 2017(egzamin gimnazjalny)

02, 04, 05 maja 2017

16 czerwca 2017