Przypominamy, że dziennik elektroniczny szkoły znajduje się tutaj!

 

Wielki sukces uczniów Gimnazjum w Sławkowicach w Małopolskim Konkursie Historycznym

Po całym roku przygotowań pod okiem p. Agnieszki Zawiślan-Śnieżko uczniowie naszego gimnazjum odnieśli wielki sukces w Małopolskim Konkursie Historycznym.

Krzysztof Kowalski (kl. 3d) zdobył tytuł laureata, zajmując wysoką 5 lokatę i, oprócz nagrody rzeczowej, otrzyma końcoworoczną ocenę celującą z historii. Będzie zwolniony z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku punktowego z tej części egzaminu. Zostanie również przyjęty do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od obowiązujących w niej kryteriów .

Natalia Zadak (kl 3c) została finalistką tego konkursu, dzięki czemu uzyska na świadectwie ukończenia szkoły  dodatkowe punkty za szczególne osiągnięcia.

Serdecznie gratulujemy!!!