Przypominamy, że dziennik elektroniczny szkoły znajduje się tutaj!

 

Dofinansowanie do zakupu podręczników

Możliwości pozyskania dofinansowania na zakup podręczników na rok szkolny 2015/2016 dla:

1.  uczniów klasy III ( obecnie II ) – warunek: dochód netto do 574 zł na 1 osobę w rodzinie

2. uczniów klas: III, V i VI ( obecnie II, IV i V ) szkoły podstawowej oraz II i III ( obecnie I i II ) gimnazjum, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( tej grupy nie dotyczy kryterium dochodowe ).

Wnioski o uzyskanie dofinansowania proszę składać w szkołach.

 

WAŻNE:

1. Konieczne będą faktury za podręczniki ( lub rachunku imiennego ).

2. Dla uczniów klasy III ( bez orzeczenia o niepełnosprawności ) refundowany jest zakup tylko podręcznikównie ćwiczeń.

3. Faktury za podręczniki mogą być refundowane tylko 1 raz, nie można przedłożyć faktury jednocześnie w szkole i w GZOS w ramach stypendium szkolnego. Szkoła ma obowiązek zatrzymać    faktury w dokumentacji szkolnej dotyczącej Wyprawki.