Przypominamy, że dziennik elektroniczny szkoły znajduje się tutaj!

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

W dniu 22 maja 2014r. zostaną przeprowadzone ankiety:

- w klasach 2. "Moja szkoła"

- w klasach 3. "Mój dzień"

w ramach ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na przeprowadzenie ankiety bądź mają uwagi proszeni są o kontakt z Sekretariatem

Tel: +48 12 451 32 28